Bygglov för privatpersoner

Ni har lämnat in bygglovansökan ihop med (som ni tror) kompletta handlingar och inväntar byggnadsnämnden beslut.
Istället får ni hem ett brev där kommunen begär ytterligare kompletteringar vilket medför förseningar i er planering. Låter det bekant?

Jag erbjuder hjälp med följande:
– tolkning av detaljplanen och byggrätten
– kollar byggrätten för fastigheter utanför detaljplaneområde
– upprättande av handlingar samt kontakten med byggnadsnämnden
– ritar arkitektritningar