Om Azadeh Iranpour

Jag är utbildad högskoleingenjör vid Mälardalens högskola i Västerås och har arbetat som karttekniker, handläggare, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och bygglovchef.

Jag har jobbat kommunalt i över 20 år varav flera år med hela processen inom bygglovfrågor. Har även ordnat utbildning och föreläsningar för kommunens ledning och politiker samt för bygglovsökande och fackmän inom byggbranschen.

Mobil: 0706 – 435 827
Mail: info @ aibygglovspecialisten.se
www.aibygglovspecialisten.se