Bygglov för kommuner

Av egen erfarenhet vet jag att det oftast tar tid innan man hittar den man söker medan ärendena blir allt fler. Den nya plan- och bygglagen gör inte tillvaron enklare då kommuner måste ge sökanden besked inom 10 veckor efter att handlingarna är kompletta.

Jag erbjuder hjälp med följande:
– handläggning av bygglov och (bygg)anmälan
– göra platsbesök, hålla tekniskt samråd och slutsamråd
– avsluta gamla knepiga ärenden som fastnat i arkivet, utfärda slutbevis
– handledning av nya oerfarna medarbetare
– rådgivning
– utforma nya rutiner och riktlinjer