Bygglov för företag

Börjar kontoret krympa men företaget växer? Behöver ni bygga till eller bygga om? Letar ni efter en tomt att bygga nytt? Saknar huset ritningar eller är de i enbart pappersformat?

Jag erbjuder hjälp med följande:
– hitta en lämplig tomt som har just den byggrätt ni önskar
– upprätta tillbyggnadens A-ritningar
– mätning och ritning av huset om ritningar över den befintliga byggnaden saknas
– finns ritningarna i pappersformat men ni vill ha CAD-ritningar?